03 425 71 25  |     info@finera.si


Vzpostavitev Registra dejanskih lastnikov – obveznost ugotavljanja in vpisa podatkov

Poslovni subjekti morajo vzpostaviti register dejanskih lastnikov do 19. 11. 2017 in jih najkasneje do 19. 1. 2018 vpisati v Ajpesov register.

Poslovni subjekti opredeljeni v 35., 36. in 37. členu ZPPDFT-1, morajo najkasneje do 19.11.2017 ugotoviti podatke o svojem dejanskem lastniku ali lastnikih in vzpostaviti natančno evidenco. Podatke o svojih dejanskih lastnikih morajo subjekti do 19. 1. 2018 vpisati v Register dejanskih lastnikov (RDL). Aplikacija za vpis podatkov bo na spletnem portalu AJPES dostopna od 19. 11. 2017 dalje. Od 19. 1. 2018 dalje bodo podatki o dejanskih lastnikih tudi dostopni na spletnem portalu Ajpes. 

Poslovni subjekti iz 35., 36. in 37. člena ZPPDFT-1 so:
- gospodarski subjekti (gospodarske družbe, zadruge)
- subjekti, ki nimajo poslovnih deležev (ustanove, društva, zavodi, politične stranke, sindikati, verske skupnosti,..)
- tuji skladi, tuje ustanove in podobni pravni subjekti tujega prava, kadar iz njihovega poslovanja nastanejo davčne obveznosti v Republiki Sloveniji,
izvzeti pa so:
- samostojni podjetniki posamezniki
- posamezniki, ki samostojno opravljajo dejavnost
- enoosebne družbe z omejeno odgovornostjo (pri katerih je edini družbenik hkrati edini zastopnik družbe)
- neposredni in posredni proračunski uporabniki
- poslovni subjekti, ki so gospodarske družbe na organiziranem trgu, na katerem morajo v skladu z zakonodajo Evropske unije ali primerljivimi mednarodnimi standardi spoštovati zahtevo po razkritju, ki zagotavlja ustrezno preglednost informacij o lastništvu.

Mnenja Urada RS za preprečevanje pranja denarja v zvezi z ugotavljanjem dejanskih lastnikov in vpisom v RDL so dostopna na:http://www.uppd.gov.si/opozorila_in_mnenja_urada/mnenja/dejanski_lastniki/
Dodatne informacije so dostopne na: https://www.ajpes.si/Registri/Drugi_registri/Register_dejanskih_lastnikov/Splosno

 

VIR: Urad za preprečevanje pranja denarja

w-video